Ο Όμιλος με μια Ματιά

 • +300
  Πρατήρια στο εξωτερικό

 • +1.700
  Πρατήρια στην Ελλάδα

 • 3
  Διυλιστήρια στην Ελλάδα

Ο Όμιλος
με μια Ματιά

Εταιρική Ταυτότητα

Ο Όμιλος (με έδρα την Αθήνα, Χειμάρρας 8Α Μαρούσι) αποτελείται από 68 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εισηγμένης στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου μητρικής εταιρείας και δραστηριοποιείται σε 6 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

Η κατάσταση των θυγατρικών εταιρειών, το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, η μετοχική σύνθεση, το ποσοστό ιδιοκτησίας και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται εδώ. Η νομική μορφή του Ομίλου είναι αποτέλεσμα της αρχικής συγχώνευσης, στο πλαίσιο της εισαγωγής της μητρικής εταιρείας στο χρηματιστήριο, που έγινε το 1998 και των μετέπειτα εταιρικών συναλλαγών (εξαγορές).

 • 23 Σταθμοί

  Ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριοτέρα αεροδρόμια

 • 6,65 εκατ. m3

  Δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα χωρητικότητας 6,65 εκατ. m3

 • 2 Εμφιαλωτήρια

  υγραερίου και 1 μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών

 • 15 Εγκαταστάσεις

  Αποθήκευσης και διανομής καυσίμων

Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), η οποία δραστηριοποιείται στην εγχώρια λιανική εμπορία καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.

Μετοχική Σύνθεση

Κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, η διύλιση
(αντιπροσωπεύει περίπου το 75%
του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου)

Κάλυψη του 65% της
διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας

Οικονομικές Επιδόσεις

 • Κύκλος Εργασιών:
  5.782 εκατ. €
 • Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA:
  333 εκατ. €
 • Τιμή Μετοχής:
  5,40 €
 • Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη:
  5 εκατ. €
 • Μείωση Χρηματοοικονομικού Κόστους στην τετραετία:
  48%

Όραμα, Αποστολή, Αρχές

Το όραμά μας

Να είμαστε ευέλικτος, εξωστρεφής και καινοτόμος Ενεργειακός Όμιλος, που θα ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης και του νέου βιομηχανικού μοντέλου της χώρας, συνεχίζοντας την ισχυρή κληρονομιά μας με καθαρή οπτική στο μέλλον.

H αποστολή μας

Να παράγουμε και να παρέχουμε κορυφαίων προδιαγραφών προϊόντα, καθώς και καινοτόμες και ανταγωνιστικές ενεργειακές λύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προσθέτοντας αξία στους πελάτες μας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Οι αρχές μας

 • Η Ασφάλεια είναι πάντα η Πρώτη μας Προτεραιότητα
 • Σχεδιάζουμε και λειτουργούμε για την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου με υπευθυνότητα για την Κοινωνία και το Περιβάλλον
 • Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης με Αξιοπιστία και Διαφανείς Διαδικασίες.
 • Δημιουργούμε Αξία για τους Μετόχους μας και εστιάζουμε στη συνεχή Βελτίωση των Αποτελεσμάτων και των Χρηματορροών μας.
 • Προσφέρουμε Αξία στους Πελάτες μας και συμβάλουμε ενεργά στην Ανάπτυξη των Τοπικών Κοινωνιών.
 • Σεβόμαστε τους Συναδέλφους και τους Συνεργάτες μας προάγοντας την Αξιοκρατία και τις Συμμετοχικές Διαδικασίες, εξασφαλίζοντας Ίσες Ευκαιρίες.
 • Ενισχύουμε συνεχώς την Εξωστρέφεια και βελτιώνουμε την Ανταγωνιστικότητα.
 • Επενδύουμε στην Ανάπτυξη και Αφομοίωση της Νέας Τεχνολογίας και της Καινοτομίας και βελτιώνουμε διαρκώς την Τεχνογνωσία μέσω Διεθνών Συνεργασιών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Βραβεύσεις

 • Κορυφαία Εταιρεία της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα
  Ειδική τιμητική διάκριση της ΕΛΠΕ ως Κορυφαία εταιρεία της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα στα Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας “Diamonds of the Greek Economy”.
 • Health + Safety Awards
  Pride Award για τον Όμιλο ΕΛΠΕ και 6 Χρυσά και Ασημένια Βραβεία στα “Health + Safety Awards 2020”.
 • Hellenic Responsible Business Awards
  Χρυσή Διάκριση για τον Όμιλο ΕΛΠΕ στην κατηγορία «Υπεύθυνες Επιχειρήσεις & SDGs – Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες» στα “Hellenic Responsible Business Awards 2020”.
 • Mobile Excellence Awards
  GOLD Βραβείο για τo EKO App και BRONZE για τα ΕΚΟ Mobile Payments στα “Mobile Excellence Awards 2020” για την ΕΚΟ.
 • Cyprus Retail Excellence Awards
  Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα» για την ΕΚΟ Κύπρου στα “Cyprus Retail Excellence Awards 2020”, ως ένδειξη αναγνώρισης των δράσεων της στον τομέα της οδικής ασφάλειας.
 • Safe Company of the Year
  Βραβείο “Safe Company of the Year” για τον Όμιλο ΕΛΠΕ και 9 Χρυσά και Ασημένια Βραβεία στη διοργάνωση “Fire and Emergency Awards 2020”.
 • Environmental Awards
  Environmental Team of the Year για τον Όμιλο ΕΛΠΕ και 6 Χρυσά και Ασημένια Βραβεία στη διοργάνωση “Environmental Awards 2020”
 • Βράβευση Ετησιου απολογισμού
  6 Gold και Bronze Βραβεία για τον Ετήσιο Απολογισμό 2019 σε διεθνείς διαγωνισμούς: ARC Awards International 2020, Galaxy Awards 2020, STEVIE International Business Awards 2020 και IADA.
 • Βραβείο Καινοτομίας
  Βραβείο Καινοτομίας στον Τομέα των Υπηρεσιών για την εφαρμογή “ΕΚΟ Smile” στα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας της ΟΕΒ για την ΕΚΟ Κύπρου.
 • Τιμητική Πλακέτα
  Τιμητική Πλακέτα στην ΕΚΟ Κύπρου για τη συνεισφορά της στον Προσκοπισμό.

Αλυσίδα Αξίας

Για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, επιβεβαιώνει την υπεύθυνη στάση και την πολυετή προσφορά του Ομίλου και των θυγατρικών του.

*Ως ενεργοί προμηθευτές ορίζονται οι προμηθευτές, οι οποίοι είχαν συνεργασία με τον Όμιλο την τελευταία τριετία

Δραστηριότητες

Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου μεταξύ των βασικών μας δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης στη Νέα Ενέργεια.

Διύλιση

Αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου με 3 διυλιστήρια, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, που καλύπτουν το 65% της διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας και με εγκαταστάσεις αποθήκευσης, χωρητικότητας 6,65 εκατ. m3.

Όλα τα προϊόντα διύλισης του Ομίλου καλύπτουν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (Euro VI). Το 2019, το διυλιστήριο Ασπροπύργου ξεκίνησε την παραγωγή ναυτιλιακών καυσίμων νέων προδιαγραφών ΙΜΟ, προσαρμοσμένο στις τάσεις της αγοράς ώστε να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της αγοράς με καθαρά καύσιμα. Τα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης δεν παράγουν μαζούτ (fuel oil) υψηλού θείου, κατά συνέπεια δεν χρειάστηκαν προσαρμογές στη λειτουργία τους.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των εργασιών μετατροπής των μονάδων παραγωγής πρόσθετων βενζίνης ΜΤΒΕ και ΤΑΜΕ σε μονάδες ΕΤΒΕ και ΤΑΕΕ αντίστοιχα, ξεκίνησε η παραγωγή βιοαιθέρων από το διυλιστήριο Ασπροπύργου. Οι μετατροπές πραγματοποιήθηκαν ώστε να είναι δυνατόν να καλυφθεί η υποχρέωση για εφοδιασμό βενζινών Ε5 στην εσωτερική αγορά, χωρίς προσθήκη αυτούσιας βιοαιθανόλης, για βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος και υποκατάσταση των μέχρι τώρα εισαγωγών

Επιτεύγματα 2020

 • Οι αποδόσεις των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα (βενζίνες, αεροπορικό καύσιμο και πετρέλαιο κίνησης) είχαν ελαφριά αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, με την απόδοση των λευκών προϊόντων να ξεπερνά το 83%, από τις πλέον υψηλές στον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης.
 • Η κατανάλωση ενέργειας διατηρήθηκε στα χαμηλά επίπεδα του 2019, παρά τις προγραμματισμένες παύσεις (shut downs) των διυλιστηρίων. Η χρήση φυσικού αερίου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, υποκαθιστώντας υγραέριο και νάφθα για παραγωγή υδρογόνου στο διυλιστήριο Ελευσίνας καθώς και για ιδιοκατανάλωση σε όλα τα διυλιστήρια, με σημαντική οικονομική συνεισφορά.
 • Η παραγωγή κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2019, στα 13,8 εκατ. τόνους (-3%).
 • Συνολικές πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων στους 14,4 εκατ. τόνους.
 • 61% εξαγωγές επί των συνολικών πωλήσεων προϊόντων διύλισης, διατηρώντας τη θέση του Ομίλου σε έναν από τους πλέον εξωστρεφείς στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στόχοι

 • Μείωση των εκπομπών άνθρακα μέσω έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, χρήση καθαρότερων καυσίμων και εγκατάσταση μπλε/πράσινου υδρογόνου.
 • Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το διυλιστήριο Ελευσίνας θα αναδειχθεί σε υπόδειγμα της ενεργειακής μετάβασης και μείωσης των εκπομπών άνθρακα, μέσω επενδύσεων σε ενέργειες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, σε μονάδα συμπαραγωγής για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και διευκόλυνση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, σε μονάδα μπλε υδρογόνου μέσω δέσμευσης άνθρακα στην υπάρχουσα παραγωγή υδρογόνου, σε πιλοτική μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου μέσω της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και σε μονάδα παραγωγής ηλιακής ενέργειας στις εγκαταστάσεις.
 • Παράλληλα, το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης θα αναβαθμιστεί μέσω μονάδας συμπαραγωγής βιοντιζέλ 2ης γενεάς, για την αύξηση βιώσιμων πρώτων υλών των προϊόντων μας.
 • Έμφαση στην Υγεία & Ασφάλεια, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην εκπαίδευση, την εφαρμογή προτύπων και τη βελτίωση των διαδικασιών.
 • Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και επικεντρώνεται στις επιχειρηματικές μονάδες και τις κεντρικές υπηρεσίες του Ομίλου.
 • Νέο πρόγραμμα βελτιστοποίησης Προμηθειών.
 • Βελτιστοποίηση του νέου μοντέλου λειτουργίας της διύλισης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των τριών διυλιστηρίων καθώς και των συνεργειών μεταξύ τους.
 • Αύξηση των εξαγωγών στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και ανάπτυξη δυνατοτήτων στη διεθνή εμπορία πετρελαίου.

Εμπορία

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, μέσω θυγατρικών εταιρειών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Στην Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 1.700 πρατήρια με τα εμπορικά σήματα της ΕΚΟ και της ΒΡ, εκ των οποίων πάνω από τα 230 ανήκουν στο δίκτυο των ιδιολειτουργούμενων. Στο εξωτερικό διαθέτει 300 πρατήρια.

Η ενοποιημένη εταιρεία διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο εφοδιασμού καυσίμων με:

 • 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων
 • 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια
 • 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου
 • 1 μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών

Επιτεύγματα 2020

Τα εμπορικά σήματα EKO και BP στην Ελλάδα, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, διατήρησαν το μερίδιο αγοράς τους σε υψηλά επίπεδα στα περισσότερα προϊόντα διασφαλίζοντας την ηγετική θέση της εταιρείας στα καύσιμα πρατηρίων, στα καύσιμα βιομηχανίας καθώς και στα καύσιμα αεροπορίας και ναυτιλίας.

 • Σημαντική αύξηση κατά 24% των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης.
 • Ενίσχυση των διαφοροποιημένων καυσίμων κίνησης (βενζίνες 98 και 100 οκτανίων, ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης).
 • Ολοκλήρωση μετεγκατάστασης των δεξαμενών αποθήκευσης του Ομίλου στην Κύπρο.
 • Στην Κύπρο και το Μαυροβούνιο οι τοπικές θυγατρικές κατέχουν ηγετική θέση στις αγορές τους.
 • Στη Βουλγαρία και τη Σερβία, οι θυγατρικές του Ομίλου κατέγραψαν ταχύτατη ανάπτυξη μετά το 2005 και σήμερα συγκαταλέγονται στις πρώτες πέντε εταιρείες του κλάδου τους.
 • Στη Σερβία αυξήθηκε οριακά η κερδοφορία λόγω της βελτίωσης των περιθωρίων λιανικής.

Στόχοι

 • Μετασχηματισμός της εμπορίας καυσίμων προς νέες υπηρεσίες ενέργειας και προϊόντα.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών.
 • Υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού εμπορίας.
 • Διατήρηση της ηγετικής θέσης στις αγορές της Κύπρου και του Μαυροβουνίου, ενίσχυση της κερδοφορίας της εμπορικής δραστηριότητας της ΟΚΤΑ, καθώς και συνέχιση της ισχυροποίησης στις αγορές της Βουλγαρίας και της Σερβίας μέσω ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων και αριστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Εκτεταμένο πρόγραμμα ανακατασκευής πρατηρίων, εφαρμόζοντας τους νέους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και τη νέα εταιρική εικόνα του δικτύου πρατηρίων στο Μαυροβούνιο.
 • Υλοποίηση προγράμματος αναβαθμισμένης εταιρικής εικόνας του δικτύου πρατηρίων σε Σερβία και Βουλγαρία.

Εφοδιασμός

Οι προμήθειες αργού πετρελαίου συντονίζονται κεντρικά και καλύπτονται μέσω συμβάσεων διαρκείας (term-contracts), καθώς και με μεμονωμένες αγορές (spot).

Η δυνατότητα πρόσβασης αλλά και η ευελιξία των διυλιστηρίων του Ομίλου να επεξεργαστούν μεγάλη ποικιλία τύπων αργού, αποτελούν το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που αποδεικνύεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τόσο για την κερδοφορία, όσο και για τη δυνατότητα ανταπόκρισής του σε απότομες μειώσεις προσφοράς συγκεκριμένων τύπων αργού, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή τροφοδοσία των αγορών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Επιτεύγματα 2020

 • Ο Όμιλος προσαρμόστηκε στις συνθήκες της αγοράς και των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και εκμεταλλεύτηκε για άλλη μία χρονιά τις ευκαιρίες, που παρουσιάστηκαν στην αγορά αργών στη Μεσόγειο, καθώς και την αριστοποίηση εφοδιασμού πρώτων υλών μετριάζοντας την επίπτωση από την υποχώρηση των περιθωρίων διύλισης.
 • Το μίγμα εφοδιασμού τύπων αργού του Ομίλου προσαρμόστηκε στις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ως εξής: Ρωσία (27%), Καζακστάν (22%), Ιράκ (12%), Αλγερία (12%), Σαουδική Αραβία (9%), Αζερμπαϊτζάν (7%), Αίγυπτος (6%) και ΗΠΑ (4%).

Στόχοι

 • Aύξηση των περιθωρίων διύλισης, κυρίως μέσω της διεύρυνσης των απευθείας προμηθειών από παραγωγούς και της εκμετάλλευσης των βραχυπρόθεσμων ευκαιριών της spot αγοράς.
 • Αξιοποίηση τοποθεσίας και δυνατότητας διυλιστηρίων για προμήθεια και κατεργασία διαφοροποιημένου μίγματος πρώτων υλών.

Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο

Οι δραστηριότητες στους κλάδους της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου αφορούν τις συμμετοχές του Ομίλου στην κοινοπραξία ELPEDISON BV (50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, 50% EDISON International) και ΔΕΠΑ ΑΕ (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, 65% Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου) αντίστοιχα.

Η ELPEDISON A.E. είναι σήμερα ο δεύτερος σε μέγεθος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 840 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο –ΦΑ- (μονάδα 420 MW στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία από το 2005, μονάδα 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας σε λειτουργία από το 2010). Επίσης, έχει χορηγηθεί στην Elpedison άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για νέο σταθμό συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη, με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 826 MW.

Επιτεύγματα 2020

 • Κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης της μονάδας CCGT της ELPEDISON στη Θεσσαλονίκη ύψους €20 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τη δυναμικότητα σε 420MW, με επιπλέον σημαντική βελτίωση στην απόδοση και την ευελιξία του.
 • Tο μερίδιο αγοράς της ELPEDISON παρουσίασε αύξηση, φθάνοντας περίπου το 4,65% (έναντι 2019: 4,35%, Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας) με διεύρυνση του πελατολογίου στη Χαμηλή και Μέση Τάση (οικιακοί και βιομηχανικοί πελάτες). Η εταιρεία εφοδιάζει περίπου 300.000 πελάτες στο τέλος του έτους με πωλήσεις της τάξης των 2.500 GWh.
 • Η συνεισφορά του Ομίλου ΔΕΠΑ στα κέρδη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανήλθε σε €21 εκατ.

Στόχοι

 • Πλήρης αποεπένδυση από τη ΔΕΠΑ Υποδομών.
 • Συμμετοχή στις εμπορικές δραστηριότητες Φυσικού Αερίου.Ενίσχυση θέσης της ELPEDISON στην ηλεκτροπαραγωγή και τη λιανική εμπορία με τη μετάβαση στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο των τεσσάρων αγορών (target model).
 • Διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου με νέες δραστηριότητες, πχ. παραγωγή «πράσινης» ενέργειας για τη βασική παραγωγική διαδικασία, εμπορία ηλεκτρισμού και υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.

Πετροχημικά

Οι δραστηριότητες των πετροχημικών επικεντρώνονται στην παραγωγή και εμπορία πολυπροπυλενίου, BOPP φιλμ και διαλυτών. Επίσης, ο κλάδος περιλαμβάνει εμπορία εισαγόμενων πλαστικών και χημικών προϊόντων.

Με βάση τη συμμετοχή στα οικονομικά μεγέθη, η αλυσίδα προϊόντων προπυλενίου – πολυπροπυλενίου – BOPP αποτελεί τη βασική δραστηριότητα των πετροχημικών. Το εργοστάσιο παραγωγής πολυπροπυλενίου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη τροφοδοτείται κυρίως από προπυλένιο που παράγεται στο διυλιστήριο του Ομίλου στον Ασπρόπυργο. Η παραγωγή πολυπροπυλενίου στηρίζεται στην τεχνολογία της Basell, η οποία θεωρείται ως μια από τις κορυφαίες διεθνώς. Μέρος της παραγωγής του παραγόμενου πολυπροπυλενίου αποτελεί την πρώτη ύλη για τη μονάδα παραγωγής ΒΟPP φιλμ στην Κομοτηνή (DIAXON ABBEE).

Επιτεύγματα 2020

 • Εξαγωγή 72% του όγκου πωλήσεων των χημικών προϊόντων.
 • EBITDA της τάξεως των 58 εκατ. ευρώ.
 • Πωλήσεις πετροχημικών της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ.
 • Τα διεθνή περιθώρια ΡΡ κινήθηκαν περίπου 40 €/MT χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2019.

Στόχοι

 • Διερεύνηση αύξησης καθετοποίησης και διάθεσης νέων προϊόντων.
 • Συνεχής βελτίωση ποιοτικού επιπέδου προϊόντων και ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων.
 • Σταδιακή υλοποίηση της επένδυσης νέας γραμμής παραγωγής Cast Film δυναμικότητας 7.000 ΜΤ/yr. Ολοκλήρωση της επένδυσης εντός του 1ου Τριμήνου 2022.
 • Απόφαση για την υλοποίηση της επένδυσης για αύξηση παραγωγής PP σε 300 kT/yr, με εισαγόμενο προπυλένιο.
 • Μελέτη εγκατάστασης νέας γραμμής παραγωγής metalized film 4-5 kT/yr.
 • Ολοκλήρωση της αύξησης αποθηκευτικού χώρου σε Χύμα Πολυπροπυλένιο κατά 1.000 ΜΤ (αξιοποίηση των silo του PVC).

Τεχνικές Μελέτες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών (engineering) και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη. Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ΕΛΟΤ 1429, ISO 14001 και OHSAS 18001.

Επιτεύγματα 2020

 • Ο κύκλος εργασιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανήλθε στα 10,6 εκατ. ευρώ και παρείχε τις υπηρεσίες της σε 70 νέα έργα.
 • Ανάληψη κύριων έργων όπως EastMed, TAP, έργα σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στο Κουβέιτ καθώς και στα τρία διυλιστήρια και τις θυγατρικές του Ομίλου.

Στόχοι

 • Ενίσχυση της εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής πολιτικής της εταιρείας για επέκταση των υπηρεσιών εκτός Ομίλου.
 • Συνέργειες με EPC εταιρείες.
 • Διεύρυνση υπηρεσιών εντός του Ομίλου ΕΛΠΕ, για κάλυψη υφιστάμενων αναγκών
 • Επένδυση στον παραγωγικό ιστό της εταιρείας και την υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία του.

ΑΠΕ

Η ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου.

Σε λειτουργία βρίσκονται:

 • 7 Φ/Β σταθμοί σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 19 MW. Σε αυτά περιλαμβάνονται 4 Φ/Β έργα συνολικής ισχύος 17,6 MW του πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ (2016).
 • Αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας.
 • 14 Φ/Β Συστήματα αυτό-παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό συνολικής ισχύος περίπου 192 kW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ.

Επιτεύγματα 2020

Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται:

 • ένα Φ/Β ισχύος 2 MW στις Σούρες Μάνδρας υπό κατασκευή,
 • μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 4,68 MW,
 • χαρτοφυλάκιο 43,9 MW Φ/Β και
 • υβριδικό έργο σε συνεργασία με τη ΛΑΡΚΟ,
 • Φ/Β έργα με άδεια παραγωγής συνολικής ισχύος 564,3 MW,
 • αιολικά έργα με άδεια παραγωγής συνολικής ισχύος 70 MW,
 • αιτήσεις για έκδοση αδειών παραγωγής για έργα ΑΠΕ (Φ/Β και αιολικά) συνολικής ισχύος 444 MW οι οποίες υποβλήθηκαν το 2019 και το 2020.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, υπεγράφη συμφωνία εξαγοράς χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων σε τελικό στάδιο αδειοδότησης, στην περιοχή της Κοζάνης, από τη Γερμανική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ, JUWI. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 1 Οκτωβρίου 2020 και η κατασκευή του έργου ξεκίνησε εντός του Νοεμβρίου του 2020. Το έργο, συνολικής ισχύος 204,3 MW, αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το έκτο μεγαλύτερο Φ/Β πάρκo στην Ευρώπη, έως σήμερα. Υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια 350 GWh ετησίως, ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκπομπών για 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα άνω των 300.000 τόνων. Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε €130 εκατ., με σημαντικό όφελος για την οικονομία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας, καθώς θα δημιουργηθούν πάνω από 300 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, καθώς και δεκάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας, οι περισσότερες των οποίων θα καλυφθούν από την τοπική κοινωνία.

Στόχοι

 • Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 500.000 τόνους έως το 2025 μέσω της ανάπτυξης χαρτοφυλακίου εγκατεστημένης ισχύος περίπου 600 MW, αντισταθμίζοντας σημαντικό ποσοστό των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες διύλισης και ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.
 • Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτό-παραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση.

Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Ο Όμιλος παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα υποβάλλοντας προσφορές σε διεθνείς διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου για την απόκτηση δικαιωμάτων σε επιλεγμένες περιοχές είτε αυτοδύναμα είτε σε κοινοπραξία με διεθνείς εταιρείες του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της αγοράς.

Οι περιοχές δραστηριοποίησης στην Ελλάδα είναι:

 • η θαλάσσια ερευνητική περιοχή της Θράκης στο Βόρειο Αιγαίο συνολικής έκτασης 1.600 τετ. χλμ. (ΕΛΠΕ 25% σε κοινοπραξία με Calfrac Well Services Ltd. 75%).
 • η θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου (Δυτικά) συνολικής έκτασης 1.419 τετ. χλμ. (ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ 50% – διαχειριστής σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα με την EDISON International E&P SpA 50%).
 • οι δύο χερσαίες περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος».
 • η θαλάσσια περιοχή 2 (Block 2) δυτικά της Κέρκυρας (ΕΛΠΕ 25% σε επιχειρηματικό σχήμα με Energean 50% και Edison 25%).
 • η θαλάσσια περιοχή 10 («Block 10») του Ιονίου Πελάγους στον Κυπαρισσιακό κόλπο (ΕΛΠΕ 100%).
 • θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο», του Ιονίου Πελάγους (Repsol 50%, Διαχειριστής, ΕΛΠΕ 50%).
 • δύο θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης (Total – διαχειριστής 40%, ExxonMobil 40%, ΕΛΠΕ 20%).

Επιτεύγματα 2020

 • Στην ερευνητική περιοχή της Θράκης εκτελούνται εσωτερικές γεωλογικές μελέτες.
 • Στον Πατραϊκό κόλπο, έχοντας ήδη επιβεβαιωθεί και χαρτογραφηθεί πλήρως ο πρωτεύων γεωλογικός στόχος, ολοκληρώθηκαν θαλάσσιες εργασίες για τη μελέτη πιθανών γεωκινδύνων και έγιναν εκτεταμένες περιβαλλοντικές δειγματοληψίες. Επίσης, ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, εν όψει της ερευνητικής γεώτρησης Δ. Πατραϊκού.
 • Στις ερευνητικές περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα» και «Β.Δ. Πελοπόννησος» βρίσκονται σε εξέλιξη γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες και εργασίες και αδειοδοτήσεις, στο Block 2 (δυτικά της Κέρκυρας) υλοποιείται το πρόγραμμα γεωλογικών και περιβαλλοντικών ερευνών στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων και στο Block 10 στην περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου βρίσκονται σε εξέλιξη γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ομοίως και για την θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο».
 • Για την θαλάσσια περιοχή 1 (Block 1) του Ιονίου Πελάγους βόρεια της Κέρκυρας έχει υποβληθεί προσφορά.
 • Στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης» γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες και αδειοδοτήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της Πρώτης Ερευνητικής Φάσης.

Στόχοι

Εξέταση των στρατηγικών επιλογών για το χαρτοφυλάκιο E&P, με σκοπό την εστίαση των ενεργειών μας στις προοπτικές φυσικού αερίου σε συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες που διαθέτουν τις απαραίτητες δυνατότητες:

 • Ανάλυση στρατηγικών επιλογών με βάση τις προοπτικές μας στο πετρέλαιο.
 • Συνέχιση του προγράμματος εξερεύνησης για τις προοπτικές μας στο φυσικό αέριο.

Ηλεκτροκίνηση

Η ΕΛΠΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ElpeFuture ιδρύθηκε το 2020 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Η ElpeFuture έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου σταθμών φόρτισης Η/Ο και των αντίστοιχων υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Η ElpeFuture θα δραστηριοποιηθεί στην νέα αγορά ως Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.), ως Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.), αλλά και ως Φορέας Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.).

Επιτεύγματα 2020

 • Σε λειτουργία βρίσκονται δύο ταχυφορτιστές ισχύος 50kW σε πρατήρια ΕΚΟ σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και ένας ταχυφορτιστής σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, σε πρατήριο αστικού τύπου της ΕΚΟ. Οκτώ φορτιστές ισχύος 22kW βρίσκονται σε λειτουργία στους χώρους στάθμευσης των κτιρίων διοίκησης των κεντρικών γραφείων και των διυλιστηρίων.
 • Ολοκληρώνεται η διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης ταχυφορτιστών σε πρατήρια ΕΚΟ / BP στην Ελλάδα.

Στόχοι

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις, συμβάλει στην προώθηση και τη λειτουργία της βιώσιμης κινητικότητας, στηρίζοντας δράσεις που σκοπό έχουν να μεταβάλουν την τεχνολογική διάρθρωση και το μείγμα καυσίμων των μέσων μεταφοράς για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

 • Η ανάπτυξη σε πρώτη φάση συμπεριλαμβάνει την εγκατάσταση φορτιστών ταχείας φόρτισης (DC) σε επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ/ΒΡ ανά την Επικράτεια, με στόχο την κάλυψη των βασικών οδικών αρτηριών και σημείων στρατηγικού ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα. Επιπρόσθετα, θα εγκατασταθεί σημαντικός αριθμός φορτιστών AC σε εταιρικούς χώρους στάθμευσης, καθώς επίσης και σε δημοφιλείς προορισμούς (εμπορικά κέντρα, parking, supermarkets, κλπ.)