Απολογισμός
Βιώσιμης Ανάπτυξης &
Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020
Απολογισμός
Βιώσιμης Ανάπτυξης &
Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020

Μήνυμα προς τους Κοινωνικούς Εταίρους

Εμμένουμε με έμφαση στο όραμά μας και το στρατηγικό στόχο που έχουμε θέσει, επιταχύνοντας τις διαδικασίες για βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος κατά 50% έως το 2030, και μηδενικό καθαρό ισοζύγιο εκπομπών μέχρι το 2050.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Όμιλος με μια ματιά

Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου μεταξύ των βασικών μας δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης στη Νέα Ενέργεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καθορισμός
Ουσιαστικών Θεμάτων ESG

Πάντα καινοτομούμε για να προσφέρουμε μεγαλύτερο ανθρώπινο όφελος με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι, κάθε χρόνο, θέτουμε στόχους που αντικατοπτρίζουν τις αξίες του Ομίλου μας και αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας να λειτουργούμε με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοινωνία

Με αίσθημα ευθύνης συμβάλλαμε στη συλλογική εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, στηρίζοντας εμπράκτως το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την Κοινωνία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ