Κοινωνία

 • 16,5%
  των αγορών των βιομηχανικών εταιρειών &
  96,6%
  των εμπορικών εταιρειών πραγματοποιούνται από «τοπικούς προμηθευτές»

 • 642
  εργαζόμενοι κατοικούν σε περιοχές όμορες με τις εγκαταστάσεις μας σε Θριάσιο και Δυτ. Θεσσαλονίκη

 • 10,2 εκατ. €
  για δράσεις ΕΚΕ το 2020 εντός και εκτός Ελλάδος (συμπεριλαμβάνονται δράσεις για την αντιμετώπιση του COVID-19)

 • 8 εκατ. €
  για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα (δέσμευση του Ομίλου για τα έτη 2020-2021)

Κοινωνία

Κοινωνία

Ο Όμιλος συνεχίζει σταθερά να στηρίζει τόσο την ευρύτερη κοινωνία, όσο και τις τοπικές κοινωνίες που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις του, μέσω σημαντικών προγραμμάτων και δράσεων ουσιαστικής προσφοράς και διαρκούς αρωγής. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Όμιλος είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες κάθε περιοχής και διαμορφώνονται μέσα από ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τη διεξαγωγή ερευνών και προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων, ερευνών κοινής γνώμης, δημόσιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις.

Το 2020 ήταν μια πρωτόγνωρα δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας, γεγονός που είχε σημαντικό αντίκτυπο στην υλοποίηση των κοινωνικών δράσεων του Ομίλου σε συγκεκριμένους πυλώνες. Παρόλες τις δυσκολίες, αξίζει να σημειωθεί ότι με τη συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια τόσο του Ομίλου όσο και των κοινωνικών εταίρων, η πλειοψηφία των κοινωνικών δράσεων ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος με αίσθημα ευθύνης συνέβαλε στη συλλογική εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, στηρίζοντας εμπράκτως το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την Κοινωνία. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και αρμόδιους φορείς, προσέφερε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, υγειονομικό υλικό, αναλώσιμα, καύσιμα και παράλληλη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Επιπλέον των δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η προσφορά του Ομίλου και η υπεύθυνη στάση προς το κοινωνικό σύνολο, μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής τριακοσίων εξήντα μοιρών (360°) σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κατευθύνθηκε σε 4 βασικούς άξονες:

 • Κοινωνία
 • Νέα Γενιά
 • Περιβάλλον & Βιώσιμες πόλεις
 • Πολιτισμός & Αθλητισμός

Επενδύσεις σε δράσεις ΕΚΕ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Ελλάδα

Εξωτερικό

Διαρκής Συνεισφορά στην
Αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19
στην Ελλάδα

Ο Όμιλος από την αρχή της πανδημίας, έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στις προσπάθειες της Πολιτείας προς όφελος της χώρας και των πολιτών της με το ποσό των 8 εκατ. ευρώ για τα έτη 2020 – 2021. Το 2020, ο Όμιλος επένδυσε το ποσό των 6,7 εκατ. ευρώ.
Οι ενέργειες και δράσεις κατευθύνθηκαν στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Ι. Συνεισφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Ο Όμιλος κατόρθωσε να καλύψει εγκαίρως άμεσες και επείγουσες ανάγκες των νοσοκομείων αναφοράς COVID-19, με δωρεές υπερσύγχρονων συστημάτων μοριακής διάγνωσης και σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών των νοσοκομείων.

 1. 10 υπερσύγχρονα μηχανήματα διάγνωσης SARS COVID σε νοσοκομεία αναφοράς της χώρας και νοσοκομειακές μονάδες του Ε.Σ.Υ.: ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, ΑΧΕΠΑ, ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ, 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ καθώς και περισσότερα από 100.000 αντιδραστήρια για μοριακά τεστ (PCR).
 2. 50 Αναπνευστήρες στο Υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση των Μ.Ε.Θ. καθως και 50 Συσκευές Υψηλής ροής οξυγόνου για την αποσυμφόρηση των Μ.Ε.Θ.
 3. Θάλαμος βιολογικής ασφάλειας για τον εξοπλισμό του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Εξοπλισμός σπιρομέτρησης στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Υπερηχοτομογράφος στο ΓΝΔΑ “ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ” και 2 Μηχανήματα απολύμανσης αέρα στο ΓΝ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.

II. Συνεισφορά στην Κοινωνία

 1. > 1,4 εκατ. λίτρα καυσίμων για την πραγματοποίηση πτήσεων μεταφοράς ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, αναλωσίμων και επαναπατρισμού, σε συνεργασία με την Aegean Airlines σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και για την πραγματοποίηση καθημερινών απολυμάνσεων στους όμορους με τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Δήμους Θριασίου και Δυτ. Θεσσαλονίκης, στους Δήμους Αθηναίων, Κηφισιάς και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής.
 2. 2.000 αντιδραστήρια στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ για τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων σε δομές της Περιφέρειας Αττικής και 3.000 rapid tests στον Δήμο Κοζάνης.
 3. >85.000 Μέσα Ατομικής Προστασίας (μάσκες, γάντια μιας χρήσης) και φάρμακα σε νοσοκομειακούς φορείς, Σώματα Ασφαλείας, Δήμους και Κοινωνικές Οργανώσεις, καθώς και δωρεές σε ΜΚΟ και Ιδρύματα για ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, λόγω των αυξημένων αναγκών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19.
 4. Παροχή μειωμένης τιμής στο Πετρέλαιο Θέρμανσης ΕΚΟ κατά 5%, αλλά και 12 άτοκες δόσεις με όλες τις πιστωτικές κάρτες Ελληνικών Τραπεζών κατά τη διάρκεια και των δυο lockdowns.
 5. Διοργάνωση πρωτότυπου ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος απασχόλησης παιδιών Δημοτικού και δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού (400 tablets) για την κάλυψη των αναγκών τηλεκπαίδευσης. Το πρόγραμμα «Ζω Δημιουργικά» έφερε σε επαφή τους μαθητές με το φυσικό περιβάλλον ώστε να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να διευρύνουν τους μαθησιακούς τους ορίζοντες. Μέσω των 50 βίντεο επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, προσέλκυσε περίπου 2.500 μαθητές αλλά και γονείς.

Σημαντική ήταν η συμβολή όλων των αρμόδιων Τμημάτων και Υπηρεσιών του Ομίλου για την επιτυχή οργάνωση και υλοποίηση των παραπάνω δράσεων κάτω από πιεστικά χρονοδιαγράμματα. Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στο σημαντικό αυτό έργο ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά, αντιλαμβανόμενοι τον ρόλο τους σε έναν οργανισμό με αίσθημα ευθύνης προς την Κοινωνία και την Πολιτεία.

Δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης 360o

 • Δωρεά Πετρελαίου Θέρμανσης: 193.402 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε περισσότερα από 120 σχολεία των περιοχών Θριασίου και της Δυτ. Θεσσαλονίκης, 41.600 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε 22 φορείς και οργανώσεις που επιτελούν κοινωνικό έργο και 62.597 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης στην Ιερά σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των Δομών και των Ναών της Εκκλησίας.
 • Μηνιαία στήριξη των Κοινωνικών Παντοπωλείων, φορέων και οργανώσεων καθώς και του έργου της «Τράπεζας Τροφίμων»: Έμπρακτη αλληλεγγύη στα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας στηρίζοντας μηνιαίως και κατά τις εορταστικές περιόδους με διατακτικές τροφίμων 5 Κοινωνικά Παντοπωλεία, 1 Συσσίτιο και 25 φορείς των όμορων Δήμων του Θριασίου και της Δυτ. Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, με την διαμεσολάβηση της Τράπεζας Τροφίμων και της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλίας, βοηθήσαμε οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας και των Φαρσάλων που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου.
 • Στήριξη σε ΜΚΟ και Ιδρύματα: Σταθερή αρωγή και υποστήριξη για την συνέχιση του έργου Ειδικών σχολείων αλλά και ΜΚΟ.
 • Πρόγραμμα Υποτροφιών Εξωτερικού: Υποτροφίες σε άριστους φοιτητές από όλη την Ελλάδα για μεταπτυχιακές σπουδές σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με εξειδίκευση στους τομείς Μηχανικής & Ενέργειας, Οικονομίας & Διοίκησης και Θετικών Επιστημών. Για 8η συνεχή χρονιά υλοποιήθηκε το πρόγραμμα και συνολικά έχουν δοθεί 72 υποτροφίες.
 • Πρόγραμμα Υποτροφιών Εσωτερικού: Συνεργασίες με ελληνικά Πανεπιστήμια για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, καθώς και για μεταδιδακτορικές έρευνες από την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-18 έως 2022-23 (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πολυτεχνείο Κρήτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής κ.ά.).
 • Βραβεύσεις νεοεισαχθέντων φοιτητών σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ: Επιβράβευση των φοιτητών από τους όμορους Δήμους Θριασίου και Δυτ. Θεσσαλονίκης για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε φέτος για 13η χρονιά και μέχρι σήμερα έχουν βραβευθεί 3.727 φοιτητές.
 • Υποστήριξη Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας και Φοιτητικών Διαγωνισμών: Στήριξη του 1ου Μαραθωνίου Καινοτομίας Gο 4.0 Green Crowdhackathon, που είχε ως στόχο την ανάδειξη εφαρμογών πράσινης τεχνολογίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής μας και συνεισφέρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της ενέργειας. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 28 ομάδες, οι οποίες απαρτίζονταν από νέους προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές και νεοφυείς εταιρείες (startups), που είχαν τη δυνατότητα δικτύωσης και εξέλιξης των προτάσεων τους με τη συνδρομή μιας ομάδας έμπειρων μεντόρων.
 • Εκπαιδευτική βαλίτσα «ΓΗ 2030»: Πρόκειται για ένα διαδραστικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, στοχεύοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Την περίοδο 2020-2021, 2 βαλίτσες «ταξιδεύουν» σε Δημοτικά και Γυμνάσια σε 17 νησιά της χώρας, σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Άγονη Γραμμή Γόνιμη». Με άξονα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε τάξης και την ωριμότητα κάθε ηλικίας, οι μαθητές θα εμβαθύνουν μεταξύ άλλων σε έναν από τους παρακάτω 7 περιβαλλοντικούς Στόχους:
  • SDG6: Καθαρό νερό και αποχέτευση
  • SDG7: Φθηνή και καθαρή ενέργεια
  • SDG11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
  • SDG12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
  • SDG13: Δράση για το κλίμα
  • SDG14: Ζωή στο νερό
  • SDG15: Ζωή στη στεριά.

  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα στις στέγες σχολείων και δύο ιδρυμάτων: O Όμιλος επενδύει σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμού. Πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησε ένα μεγαλεπήβολο πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες σχολείων των τοπικών κοινωνιών του Θριασίου και της Δ. Θεσσαλονίκης, καθώς και σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, με στόχο την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων και πόλεων. Το 2020 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 2 ΦΒ συστημάτων, στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας και στο Άσυλο Ανιάτων στην Κυψέλη. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί συνολικά 12 ΦΒ συστήματα σε στέγες σχολείων και ιδρυμάτων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ~200kW και μέσης ετήσιας παραγωγής 284.000 kWh, μέσω της οποίας αποφεύγεται η έκλυση 266,3 τόνων CO2. Παρακάτω παρουσιάζεται το συνολικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελός τους.

 

 

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά και είχε σημαντικό αντίκτυπο στην οργάνωση και την υλοποίηση δράσεων που ανήκουν στον πυλώνα Πολιτισμός και Αθλητισμός. Εξαιτίας των περιορισμών που τέθηκαν σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση της πανδημίας καθώς και των συνεχόμενων lockdowns, ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθούν αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις δια ζώσης. Με γνώμονα αυτή την κατάσταση, η στήριξη αθλητών, Ολυμπιονικών και αθλητικών συλλόγων των όμορων δήμων Θριασίου και Δυτικής Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε σύμφωνα με τις προγραμματισμένες δράσεις.

Δημιουργία Αξίας
στις Τοπικές Κοινωνίες

Με τις τοπικές κοινωνίες, εκεί όπου ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, βρισκόμαστε πάντα σε ανοικτό διάλογο και αφουγκραζόμαστε τα σημαντικά θέματα για κάθε περιοχή. Εφαρμόζουμε καλές πρακτικές που αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες, στηρίζουμε την τοπική οικονομία και τους τοπικούς προμηθευτές, προσφέρουμε ευκαιρίες για τους νέους και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο κριτήριο της εντοπιότητας κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Σήμερα απασχολούνται περισσότεροι από 520 εργαζόμενοι, που κατοικούν σε όμορους δήμους στην περιοχή του Θριασίου και 122 εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Καταβάλλονται ετησίως περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ σε δημοτικά τέλη και ενισχύεται η τοπική οικονομία, επιλέγοντας επιχειρήσεις γειτονικές με τις εγκαταστάσεις μας για την προμήθεια προιόντων και υπηρεσιών.

Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές ανέρχονται σε ποσοστό 16,5% της συνολικής αξίας αγορών στις εταιρείες ΕΛΠΕ & DIAXON (βιομηχανικές εταιρείες) και 96,6% στις εμπορικές εταιρείες (δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες όπως αγορά, μεταφορά και αποθήκευση πρώτων υλών και ενδιαμέσων προϊόντων, δαπάνες για ύδρευση, ενέργεια και τηλεφωνία, ενδοομιλικές συναλλαγές και πληρωμές προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες). Για τον ορισμό του «τοπικού προμηθευτή» δες δείκτη 204-1.

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές (βάσει όμορων περιοχών) των ΕΛΠΕ και DIAXON

κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες
Προμηθευτές Πληρωμές Αριθμός Προμηθευτών
Αξία (χιλ.€) Αξία (%) Αριθμός %
Όμοροι Δήμοι Θριασίου 25.761 9,5% 145 5,6%
Όμοροι Δήμοι Δ. Θεσ/κης 19.045 7,0% 151 5,8%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΩΝ 44.806 6,5% 296 11,4%
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 226.962 83,5% 2.300 88,6%
ΣΥΝΟΛΟ 271.768 100,0% 2.596 100,0%

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές (βάσει Εσωτερικού/Εξωτερικού) των ΕΛΠΕ και DIAXON

κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες
Προμηθευτές Πληρωμές Αριθμός Προμηθευτών
Αξία (χιλ.€) Αξία (%) Αριθμός %
Εξωτερικού 85.053 31,3% 637 24,5%
Εσωτερικού 186.715 68,7% 1.959 75,5%
ΣΥΝΟΛΟ 271.768 100,0% 2.596 100,0%

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές (βάσει Εσωτερικού/Εξωτερικού) των εμπορικών εταιρειών

κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες
Πληρωμές (χιλ. €) Αριθμός Προμηθευτών
Σύνολο Τοπικοί Σύνολο Τοπικοί
ΕΚΟ 94.912 93.477 2.399 2.348
ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ 28.794 28.787 687 686
EKO BULGARIA 39.011 37.174 458 431
HP CYPRUS 20.321 17.799 464 420
ΕΚΟ SERBIA 20.355 19.660 440 416
JUGOPETROL 27.449 26.169 523 474
ΟΚΤΑ 3.679 3.455 295 260
ΣΥΝΟΛΟ 234.521 226.521 5.266 5.035
Τοπικοί προμηθευτές % 96,6% 95,6%

 

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές
βάσει όμορων με τις εγκαταστάσεις Δήμων
(ΕΛΠΕ και DIAXON)

Καλές Πρακτικές
από τις Χώρες του Εξωτερικού

Το 2020 η συνολική δαπάνη για δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, εκτός Ελλάδας, ήταν περίπου 708.655 €. Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικές δράσεις ανά χώρα, που απεικονίζουν το εύρος της δέσμευσής μας, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, που ο Όμιλος στάθηκε αρωγός στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

 • Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κλινικής Λοιμωδών Νόσων στα Σκόπια (6 μικροσκόπια, 10 αντλίες έγχυσης και 1 βίντεο-βρογχοσκόπιο καθώς και 3.000 τεστ COVID-19, 1.500 τεστ IGG και 1.500 τεστ IGM).
 • Δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) σε σχολεία για την υποστήριξη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (30 laptops και 10.000 μάσκες στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Ίλιντεν, 20 μεταχειρισμένους φορητούς και επιτραπέζιους Η/Υ σε τρία δημοτικά σχολεία στα Σκόπια).
 • Υποστήριξη μαθημάτων ελληνικής γλώσσας στα Σκόπια για εφήβους ηλικίας 14-18 ετών, φοιτητές πανεπιστημίου, καθώς και για νέους υπαλλήλους.
 • Οικονομική ενίσχυση και δωρεές σε φορείς, οργανισμούς, και πρωτοβουλίες όπως:
  • στην Κλινική Παιδιατρικών Νοσημάτων στα Σκόπια (ιατρικό εξοπλισμό)
  • στον ανθρωπιστικό αγώνα για την υποστήριξη ατόμων με τη σπάνια νόσο του Wilson
  • 3 δράσεις αιμοδοσίας με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό.
 • Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, που απονεμήθηκαν σε 5 φοιτητές τριών διαφορετικών σχολών στο Πανεπιστήμιο Αγίου Κύριλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια.

Κύπρος

 • Δωρεά 15 φορητών αναπνευστήρων υψηλής τεχνολογίας στις μονάδες εντατικής θεραπείας των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη μάχη κατά του COVID-19.
 • Δωρεά 150 tablet τελευταίας τεχνολογίας, έτσι ώστε μαθητές 16 σχολείων να μπορούν να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα με τη μέθοδο της τηλεδιδασκαλίας.
 • Δωρεά μέρους των εσόδων από τις πωλήσεις των πρατηρίων καυσίμων στο Ίδρυμα Ελπίδα για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία.
 • Μία Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

Μαυροβούνιο

 • Οικονομική ενίσχυση και δωρεές σε οργανισμούς υγείας και περίθαλψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, όπως τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα Μεταδοτικών Ασθενειών, τον Ερυθρό Σταυρό Μαυροβουνίου καθώς και ευπαθείς ομάδες και ασθενείς μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Επιπλέον, όπως κάθε χρόνο υποστήριξε το Ινστιτούτο Παιδικών Παθήσεων και το Ορφανοτροφείο “Mladost” στην Μπιέλα.
 • Οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων και συνεδρίων (Ολυμπιακή Επιτροπή Μαυροβουνίου, ΕΚΟ Πρωτάθλημα μίνι Βόλεϋ για παιδιά, Αγώνες Ράλλυ για τζιπ στο βόρειο Μαυροβούνιο, Αγώνας αυτοκινήτων στο κεντρικό Μαυροβούνιο, πολιτιστική εκδήλωση της Ελληνικής Πρεσβείας).
 • Οικονομική στήριξη στο έργο της ανάπλασης της Ρωμαϊκής πλατείας στην Ποντγκόριτσα.
 • Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά πανεπιστήμια

Βουλγαρία

 • Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού σε δύο μεγάλα νοσοκομεία, της Αγίας Άννας στη Σόφια και του Αγίου Γεωργίου στο Πλόβντιβ, για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ακόμα, προσέφερε στήριξη σε ευπαθείς ομάδες σε υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας, καθώς και στη ΜΚΟ “BCause”, για την πρωτοβουλία της να βοηθήσει οικογένειες και παιδιά στη βορειοδυτική Βουλγαρία, η οποία έχει πληγεί περισσότερο από το ξέσπασμα της πανδημίας, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Επιπλέον, στήριξε την φιλανθρωπική εκστρατεία του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη στήριξη των νοσοκομείων της Βουλγαρίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
 • Υποστήριξη εκδηλώσεων με έμφαση στην Οδική Ασφάλεια (Sofia Riders, Sofia Track Day). Επιπλέον, ως πρεσβευτής της εκστρατείας οδικής ασφάλειας, ο πρωταθλητής μοτοσικλέτας Martin Choy, στήριξε την υπεύθυνη οδήγηση, με σκοπό την περαιτέρω γνωστοποίηση του ζητήματος.
 • Οικονομική ενίσχυση και δωρεές σε οργανισμούς, όπως το International Women Club, η Χριστουγεννιάτικη δράση “Ole male”, καθώς και εγκατάσταση διαδραστικής παιδικής χαράς σε δημοτικό σχολείο στη Βάρνα.
 • Χορηγίες για την υποστήριξη αθλητικών ενώσεων και διοργανώσεων (Μαραθώνιος Σόφιας, υποστήριξη του Martin Choy για τη συμμετοχή του στο Bulgarian National and East European Championships και στο World Endurance Championships).
 • Υποστήριξη οργανώσεων, οι οποίες βοηθούν οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες και συγκεκριμένα τις μητέρες, ώστε να μπορούν να εργαστούν από το σπίτι (Ίδρυμα “Maiko Mila” και δράση “Ole Male”).

Σερβία

 • Στήριξη ιδρυμάτων για την καταπολέμηση του COVID-19: Δωρεά για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, ιατρικών αναπνευστήρων, βασικών ιατρικών εργαλείων και καυσίμων, με στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών για την ανάσχεση της εξάπλωσης του COVID-19, στο Ινστιτούτο Ιολογίας και Εμβολίων της Τόρλακ. Συμμετοχή στη δράση της UNICEF Σερβίας στον αγώνα κατά της πανδημίας
 • Οικονομική υποστήριξη του οργανισμού Παιδικά Χωριά SOS της Σερβίας για την αγορά πακέτων τροφίμων και υγιεινής για 126 οικογένειες με 364 παιδιά, καθώς και για την ανακαίνιση σπιτιού οικογένειας με 6 παιδιά από τη Νις.
 • Οικονομική ενίσχυση αθλητικών εκδηλώσεων και οργανισμών (Ολυμπιακή Επιτροπή Σερβίας, Ομάδα μπάσκετ “Red Star”).
 • Καλοκαιρινή καμπάνια ευαισθητοποίησης για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων “Drive fresh” σε συνεργασία με την Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας.
 • Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά πανεπιστήμια σε 5 φοιτητές, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το 2020.

Οι Στόχοι μας

Προτεραιότητα σε δράσεις που συνάδουν με την στρατηγική του Ομίλου αναφορικά με την Ενεργειακή Μετάβαση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Στον τομέα των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων και της Υγείας

Ενίσχυση των δράσεων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των ασθενειών, στην εξάλειψη της πείνας, στον περιορισμό της φτώχειας κατά την περίοδο της πανδημίας και την ακόλουθη περίοδο, όπου οι επιπτώσεις στην οικονομία θα κορυφωθούν. Ταυτόχρονα, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων τα οποία συμβάλλουν στην αυτονόμηση και στην οικονομική ανεξαρτητοποίηση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

 • Δημιουργία προγραμμάτων για τη στήριξη ασθενών καθώς και στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση κάθε υγειονομικής κρίσης.
 • Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την καταπολέμηση της ανεργίας

Στον τομέα της Εκπαίδευσης

Συνέχιση της επένδυσης στην ποιοτική εκπαίδευση, στην έρευνα και στην καινοτομία, υποστηρίζοντας τη νέα γενιά με σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση.

 • Ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασιών με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με έμφαση στην απόκτηση των απαιτούμενων σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως εξοικείωση με τη ρομποτική, κώδικες, ενθάρρυνση της καινοτομίας και ανάδειξη της δημιουργικής σκέψης.
 • Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού εργαλείου για την κατάρτιση των νέων, με στόχο την επιμόρφωσή τους αναφορικά με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους, προκειμένου να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις που είναι απαραίτητες στην διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Στον τομέα του Περιβάλλοντος / Υποδομών

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων, που συμβάλλουν στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων και στην εθνική προσπάθεια για αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 • Υποστήριξη έργων υποδομών των τοπικών κοινωνιών (αναπλάσεις χώρων αναψυχής, παιδικές χαρές, πάρκα, κλπ.).
 • Εγκατάσταση ΑΠΕ σε σχολικά συγκροτήματα και φορείς, μετατροπή συμβατικών κτιρίων σε «πράσινα» κτίρια.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών και της ευρύτερης κοινωνίας.
 • Ενίσχυση του έργου ζωοφιλικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Στον τομέα του Πολιτισμού / Αθλητισμού

Υποστήριξη πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων και προγραμμάτων, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αξιών του «ευ αγωνίζεσθαι».

 • Διάδοση και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, δημιουργώντας νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και σχεδιάζοντας προγράμματα ανάδειξης του πολιτισμού, που εμπλέκουν τις νέες τεχνολογίες, όπως ψηφιοποιήσεις αρχαιολογικών χώρων, τρισδιάστατη απεικόνιση, τεχνητή νοημοσύνη και εικονικές περιηγήσεις.
 • Ενίσχυση του πρωταθλητισμού και ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους.
Προηγούμενη Ενότητα Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία
Επόμενη Ενότητα Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση GRI Standards & Ειδικοί Δείκτες "Oil & Gas Supplement"