Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου

Μήνυμα προς τους
Κοινωνικούς Εταίρους

Οι τελευταίοι 18 μήνες αποτέλεσαν μία περίοδο σημαντικών προκλήσεων για όλους μας, τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο. Ο τομέας της Ενέργειας επαναπροσδιορίστηκε διεθνώς. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, ο κλάδος των πετρελαιοειδών αντιμετώπισε δομικές αλλαγές, με τη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο να υποχωρεί σε επίπεδα της τάξης του 30%. Οι σοβαρές αναταράξεις στον κλάδο διύλισης επέφεραν μία σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων που εκφράστηκε μεταξύ άλλων με πτώση των τιμών αργού, πλεονάζουσες ποσότητες σε ιστορικά χαμηλά περιθώρια διύλισης και περιορισμό λειτουργίας ή ακόμα και κλείσιμο πολλών διυλιστηρίων στην ευρύτερη περιοχή μας.

Επιτυχής Διαχείριση & Περιορισμός των Επιπτώσεων της Πανδημίας

Στη δύσκολη αυτή συγκυρία αντιδράσαμε άμεσα, ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά, και καταφέραμε να διαχειριστούμε τις πολλαπλές προκλήσεις με ευελιξία, προσαρμοστικότητα και οργανωτικό σχεδιασμό.

Θέσαμε ως απόλυτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων μας και με γνώμονα να μην χαθεί ούτε μία μέρα παραγωγής, διασφαλίσαμε την απρόσκοπτη λειτουργία των διυλιστηρίων μας, επιτυγχάνοντας τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. Κατορθώσαμε να αποδείξουμε την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Ομίλου και να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας σε ένα απρόβλεπτο περιβάλλον διύλισης, την ώρα που ο παγκόσμιος κλάδος δεχόταν βαρύ πλήγμα.

Ενεργοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή όλους τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες διασφάλισης της υγείας, σωματικής και πνευματικής, των εργαζομένων και των συνεργατών μας. Το 2020, διενεργήθηκαν περισσότερα από 43.000 PCR και rapid tests, ενώ συνολικά, από την αρχή της πανδημίας μέχρι τον Απρίλιο του 2021, ξεπέρασαν τα 100.000. Διανείμαμε στο προσωπικό μας περισσότερα από 7 εκατομμύρια μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), ενώ όλες οι εγκαταστάσεις του Ομίλου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πιστοποιηθήκαν σύμφωνα με το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield», στην ανώτατη βαθμίδα “Excellent”.

Με συνεχείς πρωτοβουλίες και δράσεις στηρίξαμε – περισσότερο από κάθε άλλη ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα – την Πολιτεία, την ευρύτερη Κοινωνία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με 8 εκατ. ευρώ, στη μάχη για την αντιμετώπιση του COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του, προσφέροντας μεταξύ άλλων, τον απαιτούμενο νοσοκομειακό εξοπλισμό σε κρίσιμες στιγμές και κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Υλοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις, ύψους 295 εκατ. ευρώ, για την επιτάχυνση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, εκ των οποίων το 20% διατέθηκε για έργα βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής βελτίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, με επιτυχία, ασφάλεια και τεχνική αρτιότητα, το μεγαλύτερο έργο εκτεταμένης συντήρησης και αναβάθμισης στην ιστορία του. Η συνεισφορά όλων σε αυτό το εγχείρημα – Διοίκησης, στελεχών και εργαζομένων του Ομίλου – αποτέλεσε για μία ακόμα φορά ένα εξαιρετικό αποτύπωμα της αφοσίωσης, του επαγγελματισμού και της αλληλεγγύης που διέπει τους ανθρώπους μας.

Η επόμενη μέρα του Ομίλου είναι εδώ και είμαστε πλέον έτοιμοι – ακόμα και στις νέες συνθήκες που επέφερε η υγειονομική κρίση – να αδράξουμε κάθε ευκαιρία και να φέρουμε το όραμά μας πιο κοντά στην υλοποίησή του.

 

Η Νέα Ταυτότητα του Ομίλου: Το «Όραμα 2025» & Οι Επενδύσεις

Ο Όμιλος μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς, με πυξίδα το «Όραμα 2025», που αποτελεί το νέο στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο μετεξέλιξης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το «Όραμα 2025» στοχεύει στην ισχυροποίηση της θέσης μας στον κλάδο, καθιστά τις δραστηριότητές μας συμβατές με το νέο διεθνές περιβάλλον, επιτρέπει την ουσιαστική ανάπτυξη σε νέες, πιο καθαρές μορφές ενέργειας και, ταυτόχρονα, πολλαπλασιάζει την αξία που δημιουργεί ο Όμιλος, για τους κοινωνικούς του εταίρους.
Η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε 5 βασικούς πυλώνες:

  1. τον καθορισμό σαφών περιβαλλοντικών στόχων,
  2. την αναπροσαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής και κατανομής κεφαλαίων στους εν λόγω στόχους,
  3. την καθιέρωση μιας κατάλληλης εταιρικής δομής,
  4. την αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και
  5. την υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, υλοποιούμε ένα τριετές πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, αξίας 42 εκατ. ευρώ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Επενδύουμε στο μετασχηματισμό των διυλιστηρίων, εισάγουμε βιώσιμες πρώτες ύλες, διερευνούμε τη δυνατότητα παραγωγής υγρών καυσίμων, χαμηλού αποτυπώματος, σε ευρεία κλίμακα, δημιουργούμε μονάδες ΑΠΕ εντός των εγκαταστάσεών μας και σχεδιάζουμε εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας, σε συνδυασμό με τις παραγωγικές μας μονάδες. Επιπλέον, προωθούμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με ήδη το περίπου 68% των συνολικών αποβλήτων είτε να επαναχρησιμοποιείται, είτε να ανακυκλώνεται, είτε να αξιοποιείται περαιτέρω μέσω διαδικασίας ανάκτησης πρώτων υλών.

Σχεδιάζουμε να αναδείξουμε το διυλιστήριο Ελευσίνας ως πρότυπο διυλιστήριο για την ενεργειακή μετάβαση, με σειρά έργων που θα το καταστήσουν ενεργειακά αυτόνομο και θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα της λειτουργίας του. Εστιάζουμε στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στα βιοκαύσιμα 2ης και 3ης γενιάς, στην παραγωγή μπλε και πράσινου υδρογόνου και σε τεχνολογίες αξιοποίησης απορριμμάτων, υποδομών αποθήκευσης και βιοδιυλιστηρίων.

Αναπτύσσουμε ένα εκτενές, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ενέργειας με έμφαση στον πυλώνα ΑΠΕ και στόχο έως και 200 εκατ. ευρώ EBITDA. Ήδη, διαθέτουμε πλέον ένα χαρτοφυλάκιο έργων άνω του 1,3 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, με μεσοπρόθεσμο στόχο τα 0,6 GW εγκατεστημένης ισχύος. Το μεγαλύτερο πάρκο φωτοβολταϊκών της χώρας στην Κοζάνη, φέρει επίσημα την υπογραφή του Ομίλου μας και στις αρχές του 2022 θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Ένα έργο-ορόσημο, 204 MW, το οποίο αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη δέσμευση της εταιρείας μας για την επόμενη μέρα του ενεργειακού κλάδου.

Παράλληλα, εξετάζουμε ευκαιρίες στη γεωθερμία και στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά, ενώ διερευνούμε επέκταση στην αγορά ΑΠΕ και στις γειτονικές αγορές. Ταυτόχρονα, εισερχόμαστε δυναμικά στην αναπτυσσόμενη αγορά των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, όπου αναπτύσσουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο σταθμών φόρτισης Η/Ο σε όλη τη χώρα, καθώς και τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Το επενδυτικό μας πλάνο μέσα στα επόμενα χρόνια θα ανέλθει σε περίπου 4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από το 50% θα κατευθυνθεί προς την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων (ΑΠΕ, Υδρογόνο, Βιοκαύσιμα), ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης δραστηριότητάς μας και την παραγωγή καθαρότερων υγρών καυσίμων.

Εμμένουμε με έμφαση στο όραμά μας και το στρατηγικό στόχο που έχουμε θέσει, επιταχύνοντας τις διαδικασίες για βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος κατά 50% έως το 2030, και μηδενικό καθαρό ισοζύγιο εκπομπών μέχρι το 2050.

 

Συνεχείς Περιβαλλοντικές Επιδόσεις και Έμφαση σε Υγεία & Ασφάλεια

Σε πάνω από 85 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου σε έργα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Έως και 36% υπήρξε η μείωση των δεικτών βασικών αερίων εκπομπών στην πενταετία (δείκτες tn/throughput), ενώ από το 2014, πετύχαμε μείωση 22% του δείκτη εκπομπών CO2/tn τροφοδοσίας αργού πετρελαίου (crude oil), έναντι αρχικού στόχου -5% για το 2020. Μόνο με τις επενδύσεις της τελευταίας πενταετίας σε ΑΠΕ και την ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στα διυλιστήρια του Ομίλου, πετύχαμε αποφυγή 1,4 εκατ. τόνων εκπομπών CO2.

Καταβάλλουμε διαρκείς προσπάθειες για βελτίωση των διαδικασιών για την ασφαλή λειτουργία μας. Υιοθετούμε πιο αποτελεσματικά πρότυπα, θέτουμε ετήσιους μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση των επιδόσεων, ενισχύουμε την εταιρική κουλτούρα και επενδύουμε στην πρόληψη, στις υποδομές και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Το 2020, επενδύθηκαν 13 εκατ. ευρώ για βελτιώσεις ασφάλειας στις εγκαταστάσεις μας και πετύχαμε τον στόχο για «μηδέν» Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Περιβαλλοντικά Συμβάντα. Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης συχνότητας συμβάντων διεργασιών μειώθηκε εκ νέου κατά 14%, συγκριτικά με το 2019. Προχωράμε σε συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού και των υποδομών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, ενώ οι ανθρωποώρες εκπαίδευσης μόνιμου προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών για την απόκτηση κοινής κουλτούρας ασφάλειας, αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

 

Προσήλωση στους Στόχους ESG και Διαρκής Συνεισφορά για Κοινωνική Ευημερία

Η προσέγγισή μας, για χάραξη επιχειρηματικής κατεύθυνσης με γνώμονα τα κριτήρια ESG, για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, επαναπροσδιορίστηκε και αποτελεί κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού μας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Πέρα από τις αναγκαίες αλλαγές που προωθούμε στο ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης με βάση τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς, ο Όμιλος συνεχίζει σταθερά να στηρίζει τόσο την ευρύτερη κοινωνία, όσο και τους όμορους Δήμους στους οποίους δραστηριοποιείται, με σημαντικά προγράμματα και δράσεις ουσιαστικής προσφοράς. Το 2020, επιπλέον των δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ξεπέρασε τα 2,8 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οργανώσεων και κοινωνικών παντοπωλείων, την ενίσχυση της Νέας Γενιάς, τη χορήγηση υποτροφιών και τη δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων σε δημόσια σχολικά κτήρια και ιδρύματα.

Παράλληλα, ως ενεργά μέλη του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC) στηρίζουμε και συμβάλλουμε στη διάχυση των αρχών του για διαφάνεια, ακεραιότητα, χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασία του περιβάλλοντος, υιοθέτηση κανόνων κατά της διαφθοράς και εφαρμογή βέλτιστων εργασιακών πρακτικών, ενώ έχουμε συνδέσει κάθε στρατηγική μας επιλογή με τους 17 παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η επιθυμητή συνεχής βελτίωση στους τομείς αυτούς, μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την κοινή προσπάθεια όλων, Διοίκησης, εργαζομένων και συνεργατών του Ομίλου, αλλά και την στήριξη των κοινωνικών μας εταίρων, τους οποίους ευχαριστούμε και πάλι για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη του έργου μας.

Ανδρέας Σιάμισιης
Διευθύνων Σύμβουλος

Προηγούμενη Ενότητα Εισαγωγή
Επόμενη Ενότητα Ο Όμιλος με μια Ματιά